icon face normal

icon instragram normal

Skolepenger

Skolepenger for skoleåret 2017/2018 er fastsatt til kr 22.200 og betales i 2 terminer á kr 11.100 (høst/vår). Betalt innmeldingsavgift på kr 2.000 kommer til fradrag i skolepengene. Hvis skolepengene ikke betales innen forfall, har skolen adgang til å beregne forsinkelsesrente. Skolepengene må betales selv om en elev avbryter sin skolegang, med mindre det er inngått annen skriftlig avtale. Se for øvrig bestemmelsene om utmelding.

Dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig, tilbyr skolen en ordning hvor alle søsken innvilges 25% søskenmoderasjon i skolepengesatsen.

 • Hva sier våre tidligere elever om Otto Treider Private Gymnas?

  ”Jeg valgte Otto Treider Private Gymnas fordi jeg hadde lyst til å kombinere håndball med skole. Jeg hadde tre veldig fine år, hvor jeg hadde dyktige og hyggelige lærere, i tillegg til at jeg skaffet meg mange gode venner. Klassene var sammensveiset og jeg opplevde et veldig godt skolemiljø.

  I dag studerer jeg økonomi og administrasjon på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg føler absolutt at Otto Treider Private Gymnas ga meg et godt grunnlag, og flere av studieteknikkene som jeg lærte bruker jeg fortsatt i dag. I tillegg spiller jeg håndball for Bækkelaget i Grundigligaen, så skolen har vært en stor bidragsyter til både studier og håndballkarrieren min”.

  - Kristian Rammel
 • Hva sier våre tidligere elever om Otto Treider Private Gymnas?

  ”Jeg er veldig fornøyd med mine tre år på Otto Treider Private Gymnas. Skolen er liten og alle kjenner alle. Det ga meg trygghet og samholdet var godt. Lærerne var veldig motiverende og dyktige, og viste oss viktigheten av en utdanning og hvilke muligheter som finnes.

  Etter tre år på Otto Treider Private Gymnas tok jeg en Bachelor i Økonomi ved HiOA, og studerer nå en 2-årig Master i Supply Chain Management ved Universitetet i Lund i Sverige”.

  - Linda C. Osmark