icon face normal

icon instragram normal

Økonomi (Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi)

 

Denne linjen viderefører Otto Treider Private Gymnas sin merkantile tradisjon og gir fordypningsmuligheter i næringslivsøkonomi, markedsføring og samfunnsøkonomi. Kombinert med matematikk gir linjen et godt grunnlag for senere studier innenfor økonomi og administrasjon.

Vg1   Vg2   Vg3  
Norsk 4 Norsk 4 Norsk  6
    Historie 2 Historie 4
Fremmedspråk II/I+II* 4 Fremmedspråk II/I+II* 4 Fremmedspråk I+II* 5*
Kroppsøving 2 Kroppsøving 2 Kroppsøving 2
Naturfag 5     Religion 3
Matematikk (T/P**) 5 Matematikk (R1/S1/2P**) 5/3** Matematikk (R2/S2) 5
Engelsk 5 Markedsføring 1 5 Markedsføring 2 5
Geografi 2 Samfunnsøkonomi 1 5 Samfunnsøkonomi 2 5
Samfunnsfag 3 Økonomistyring 5 Økonomi og ledelse 5
Sum 30       Sum 32/30 Sum 30
VG1
Norsk
4
Fremmedspråk II/I+II*
4
Kroppsøving
2
Naturfag
5
Matematikk (T/P**)
5
Engelsk
5
Geografi
2
Samfunnsfag
3
Sum
30
VG2
Norsk
4
Historie
2
Fremmedspråk II/I+II*
4
Kroppsøving
2
Matematikk (R1/S1/2P**)
5/3**
Markedsføring 1
5
Samfunnsøkonomi 1
5
Økonomistyring
5
Sum
32/30
VG3
Norsk
6
Historie
4
Fremmedspråk I+II*
5*
Kroppsøving
2
Religion
3
Matematikk (R2/S2)
5
Markedsføring 2
5
Samfunnsøkonomi 2 2
5
Økonomi og ledelse
5
Sum
30

*De som ikke har 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen, må ha fremmedspråk I+II også på Vg3. **De som velger 2P på Vg2 har ikke matematikk på Vg3.

 

Beskrivelse av programfag

Næringslivsøkonomi
Faget undervises i 5 uketimer på Vg2 (Økonomistyring) og 5 uketimer på Vg3 (Økonomi og ledelse), og skal gi eleven forståelse av bedriftens økonomi fra regnskap, budsjettering og investering til personalforvaltning og ledelse. Programfaget skal også bidra til forståelse for samspillet mellom økonomi, miljø og teknologi og fremme markedstilpasning, investering og produksjon i tråd med prinsipper for bærekraftig utvikling. Bruk av regnearkmodeller vil være et sentralt verktøy i faget. I kombinasjon med andre økonomifag og matematikk, vil faget gi eleven et meget godt utgangspunkt for senere studier innen økonomi og ledelse.

Markedsføring 1 og 2
Faget undervises i 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3, og skal gi eleven forståelse i bedriftens markedsførings- og salgsaktiviteter. Faget gir bl.a. en innføring i sentrale markedsføringsteorier og strategier knyttet til personalledelse, organisasjonens indre liv og samfunnsansvar.

Samfunnsøkonomi 1 og 2
Faget undervises i 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3, og spiller en vesentlig rolle i menneskenes liv og hverdag. Samfunnsøkonomi er avgjørende for innbyggernes levestandard og velferd. Samtidig er det nødvendig å vite hvordan økonomisk vekst kan innebære nye utfordringer med hensyn til miljø og bærekraftig utvikling. Faget skal bidra til å gi innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Videre skal faget motivere for samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Samfunnsøkonomi skal gi eleven kompetanse i økonomisk politikk og teori.

 • Hva sier våre tidligere elever om Otto Treider Private Gymnas?

  ”Jeg valgte Otto Treider Private Gymnas fordi jeg hadde lyst til å kombinere håndball med skole. Jeg hadde tre veldig fine år, hvor jeg hadde dyktige og hyggelige lærere, i tillegg til at jeg skaffet meg mange gode venner. Klassene var sammensveiset og jeg opplevde et veldig godt skolemiljø.

  I dag studerer jeg økonomi og administrasjon på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg føler absolutt at Otto Treider Private Gymnas ga meg et godt grunnlag, og flere av studieteknikkene som jeg lærte bruker jeg fortsatt i dag. I tillegg spiller jeg håndball for Bækkelaget i Grundigligaen, så skolen har vært en stor bidragsyter til både studier og håndballkarrieren min”.

  - Kristian Rammel
 • Hva sier våre tidligere elever om Otto Treider Private Gymnas?

  ”Jeg er veldig fornøyd med mine tre år på Otto Treider Private Gymnas. Skolen er liten og alle kjenner alle. Det ga meg trygghet og samholdet var godt. Lærerne var veldig motiverende og dyktige, og viste oss viktigheten av en utdanning og hvilke muligheter som finnes.

  Etter tre år på Otto Treider Private Gymnas tok jeg en Bachelor i Økonomi ved HiOA, og studerer nå en 2-årig Master i Supply Chain Management ved Universitetet i Lund i Sverige”.

  - Linda C. Osmark