icon face normal

icon instragram normal

Realfag (Programområde Realfag)

Studieforberedende realfag

Dette er et tilbud til deg som er interessert i realfag, og som ønsker å kvalifisere deg til studier innenfor realfag, naturvitenskap og teknikk/teknologi. Som elev på realfaglinjen får du undervisning i bl.a. matematikk, kjemi, biologi og fysikk. Fagene som tilbys kvalifiserer for opptak til studier som medisin, veterinær, odontologi, farmasi og sivilingeniør. Det er viktig å være klar over at fagsammensetningen på realfaglinjen er krevende, og det er derfor nødvendig med gode forkunnskaper, sterk motivasjon og stor arbeidsinnsats.

Vg1         Vg2         Vg3  
Norsk 4         Norsk 4         Norsk  6
Naturfag 5   Historie 2   Historie 4
Fremmedspråk II 4   Fremmedspråk II 4   Religion 3
Matematikk (P/T)     5   Matematikk (R1/S1) 5   Matematikk (R2/S2) 5
Kroppsøving 2   Kroppsøving 2   Kroppsøving 2
Engelsk 5   Kjemi 1 5   Kjemi 2 5
Geografi 2   Geofag X 3   Fysikk 1 5
Samfunnsfag 3   Biologi 1 5      
Sum 30   Sum 30   Sum 30

 

VG1
Norsk
4
Naturfag
5
Fremmedspråk
4
Matematikk (P/T)
5
Kroppsøving
2
Engelsk
5
Geografi
2
Samfunnsfag
3
Sum
30
VG2
Norsk
4
Historie
2
Fremmedspråk II
4
Matematikk (R1/S1)
5
Kroppsøving
2
Kjemi 1
5
Geofag X
3
Biologi 1
5
Sum
30
VG3
Norsk
6
Historie
4
Religion
3
Matematikk (R2/S2)
5
Kroppsøving
2
Kjemi 2
5
Fysikk 1
5
Sum
30

Beskrivelse av realfag på VGS

Matematikk R1 og R2
Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3, og bygger på faget Matematikk T på Vg1. Dette gir grunnlag for videre studier innenfor naturvitenskap, medisin og økonomi. Faget omfatter bl.a. geometri, algebra, funksjonslære, derivasjon, integrasjon, sannsynlighetsregning og differensiallikninger.

Matematikk S1 og S2
Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3, og bygger på faget Matematikk T eller P på Vg1. Dette gir grunnlag for videre studier, først og fremst innenfor økonomi og samfunnsfag. Faget omfatter bl.a. algebra, funksjonslære, derivasjon, sannsynlighetsregning og lineær optimering.

Fysikk 1
Faget undervises med 5 uketimer på Vg3, og bygger på en del av emnene fra natur- og matematikkfagene på Vg1. Faget behandler bl.a. emner som bølgefenomener, atomfysikk, mekanikk, termofysikk, elektrisitet og astrofysikk.

Kjemi 1 og 2
Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget behandler emner som språk og metoder i kjemi, vannkjemi, syrer og baser, organisk kjemi, materialer og redoksreaksjoner.

Biologi 1
Biologi 1 undervises i 5 uketimer på Vg2 og gir biologisk fagkunnskap om mennesker og dyrs fysiologi, om genetikk, økologi, biologisk mangfold, celler og energiomsetning. Det er også et fag for elever som synes at bevissthet om natur og ressursbruk er viktig, og at naturvitenskapelige arbeidsmetoder er morsomt.

Geofag X
Geofag X undervises med 3 timer på Vg2 og bygger på naturdelen av fellesfaget geografi. Det beskriver og forklarer viktige sider av naturmiljøet rundt oss og prosesser som fører til endringer av bergarter, landformer og atmosfære. Et annet hovedtema er naturkatastrofer.

 • Hva sier våre tidligere elever om Otto Treider Private Gymnas?

  ”Jeg valgte Otto Treider Private Gymnas fordi jeg hadde lyst til å kombinere håndball med skole. Jeg hadde tre veldig fine år, hvor jeg hadde dyktige og hyggelige lærere, i tillegg til at jeg skaffet meg mange gode venner. Klassene var sammensveiset og jeg opplevde et veldig godt skolemiljø.

  I dag studerer jeg økonomi og administrasjon på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg føler absolutt at Otto Treider Private Gymnas ga meg et godt grunnlag, og flere av studieteknikkene som jeg lærte bruker jeg fortsatt i dag. I tillegg spiller jeg håndball for Bækkelaget i Grundigligaen, så skolen har vært en stor bidragsyter til både studier og håndballkarrieren min”.

  - Kristian Rammel
 • Hva sier våre tidligere elever om Otto Treider Private Gymnas?

  ”Jeg er veldig fornøyd med mine tre år på Otto Treider Private Gymnas. Skolen er liten og alle kjenner alle. Det ga meg trygghet og samholdet var godt. Lærerne var veldig motiverende og dyktige, og viste oss viktigheten av en utdanning og hvilke muligheter som finnes.

  Etter tre år på Otto Treider Private Gymnas tok jeg en Bachelor i Økonomi ved HiOA, og studerer nå en 2-årig Master i Supply Chain Management ved Universitetet i Lund i Sverige”.

  - Linda C. Osmark