icon face normal

icon instragram normal

Ut på tur - Aldri sur!

søndag, 11 mars 2018 14:50

 

Elevene på Vg2 med programfaget Sosiologi (SOA) har vært på ekskursjon til Fontenehuset på Tøyen.

Der fikk de først en presentasjon om hva Fontenehuset er, historikk og utvikling. Deretter fikk elevene omvisning på huset. Sluttstasjonen ble caféen som drives av medlemmene i Fontenehuset.

Det var i 1948 at tidligere pasienter ved Rockland Hospital i New York gikk sammen og grunnla det første fontenehuset i verden. De tidligere pasientene hadde kjent på kroppen hvor vanskelig det kan være å klare seg på egenhånd etter utskrivelsen.

I dag er det fontenehus i 33 land rundt omkring i v erden. De tilbyr mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer et arbeidsfellesskap og et sosialt fellesskap hvor medlemmene har innflytelse.

En av norskklassene på Vg2 har dessuten vært på galleribesøk!

Det gamle og fornemme Nasjonalgalleriet ligger ikke langt unna skolen (og fremtiden er dessuten usikker for dette praktfulle bygget). Derfor er det viktig at elevene får oppleve disse nasjonalskattene av noen kunstverk i sine "riktige" omgivelser.