icon face normal

icon instragram normal

Enda et skoleår er over!

søndag, 05 august 2018 18:17

Enda et skoleår er over, det 137. skoleår i Otto Treiders historie.

21. juni var det høytidelig og sentimental skoleavslutning i Gamle Museet.

Først var hele skolen samlet til en felles økt. Deretter hadde Vg3-elevene med foresatte sin egen høytidelige avslutning, med bevertning og sosialt samvær etterpå.

På programmet sto den tradisjonelle presentasjonen av klassene, gode ord fra kontaktlærere, premiering av "Klassens elev", "Årets idrettselever" og, ikke minst, "Skolens avgangselev 2018".

Innimellom var det kunstneriske innslag fra elevene.

Her er noen glimt fra høytidsstunden i ettermiddag.