icon face normal

icon instragram normal

Vi på Otto Treider Private Gymnas er så heldige å ha en tidligere elev som sitter på Stortinget. Tradisjonen tro tok Tina Bru også i år i mot våre Vg3-elever med programfaget Politikk og menneskerettigheter…
En av våre Vg3-klasser har vært på hjemmebesøk i Arbinsgate 1. Inngangen er fra det som alle litt voksne Oslo-borgere kjenner som Drammensveien, men som nå heter Henrik Ibsensgate.  For de som er vel bevandret i…
I dag var det en del eksamener på skolen. For å få romkabalen til å gå opp måtte derfor en klasse "jages ut av huset". Valget falt på Vg1-klassen 1-1 som fikk tilbud om en…
Også i år reiste en gruppe av våre Vg2-elever med spansk på studietur til Barcelona. Turid, en av Otto Treiders spansklærere, har ett års studiepremisjon i Barcelona og har derfor kunnet bygge opp en kontaktnett…
Den 1. november var elevene med programfaget Biologi 1 på ekskursjon til Oslo Reptilpark. Det advares mot sterke scener i denne reportasjen!  
På Otto Treider Private Gymnas er vi fulle av beundring for hvordan våre mange tilreisende elever løste utfordringene de nesten 5 ukene det var togstreik her i østlandsområdet. En stor del av våre elever bor…
Hvert år reiser realfagselevene med Fysikk på en lærerik ekskursjon til Solobservatoriet på Harestua i Nordmarka. Her er det et spennende faglig program og elevene får et innblikk i hva astrofysikk er i praksis. Grilling…
Hvert år er våre Vg3-elever med programfaget Politikk og menneskerettigheter (POM) med på foreningen Folk og Forsvars seminarer. Årets seminar hadde temaet samfunnssikkerhet og sikkerhetspolitikk i en globalisert verden. Her fikk elevene bruke en hel…
På Otto Treider går elever fra hele østlandsregionen. Mange av disse er avhengige av tog for å komme seg på skolen. En skulle tro det var stort fravær hos oss om dagen. Neida - elevene…
I norsktimene på Vg2 leses det sagalitteratur. Etter grundig fordypning i Njålssaga var det vel naturlig med en ekskursjon til Bygdøy for å ta en nærmere titt på vikingskipene? Her fikk elevene se de to…
Også i år startet de nye Vg1-elevene skoleåret med en overnattingstur til vakre Strandheim leirsted på Nærsnes i Oslofjorden. På en slik tur blir elever og lærere raskere kjent med hverandre - og alle får…
Side 5 av 7