icon face normal

icon instragram normal

Populisme er i vinden, både i USA og Europa. Men er det forskjell på venstrepopulisme og høyrepopulisme? Hvordan skal vi forstå Trump, Brexit og de illiberale kreftene i Europa? Og hvorfor er så mange sinte?…
Siste nytt fra faget Historie på Vg2: Under gjennomgåelsen av middelalderborgens defensive konstruksjoner kom det i dag til en heftig sverdkamp mellom forsvareren av borgen og angripende fiender utenfra! Det advares mot sterke scener i…
Vi på Otto Treider Private Gymnas er så heldige å ha en tidligere elev som sitter på Stortinget. Tradisjonen tro tok Tina Bru også i år i mot våre Vg3-elever med programfaget Politikk og menneskerettigheter…
En av våre Vg3-klasser har vært på hjemmebesøk i Arbinsgate 1. Inngangen er fra det som alle litt voksne Oslo-borgere kjenner som Drammensveien, men som nå heter Henrik Ibsensgate.  For de som er vel bevandret i…
I dag var det en del eksamener på skolen. For å få romkabalen til å gå opp måtte derfor en klasse "jages ut av huset". Valget falt på Vg1-klassen 1-1 som fikk tilbud om en…
Også i år reiste en gruppe av våre Vg2-elever med spansk på studietur til Barcelona. Turid, en av Otto Treiders spansklærere, har ett års studiepremisjon i Barcelona og har derfor kunnet bygge opp en kontaktnett…
Den 1. november var elevene med programfaget Biologi 1 på ekskursjon til Oslo Reptilpark. Det advares mot sterke scener i denne reportasjen!  
På Otto Treider Private Gymnas er vi fulle av beundring for hvordan våre mange tilreisende elever løste utfordringene de nesten 5 ukene det var togstreik her i østlandsområdet. En stor del av våre elever bor…
Hvert år reiser realfagselevene med Fysikk på en lærerik ekskursjon til Solobservatoriet på Harestua i Nordmarka. Her er det et spennende faglig program og elevene får et innblikk i hva astrofysikk er i praksis. Grilling…
Hvert år er våre Vg3-elever med programfaget Politikk og menneskerettigheter (POM) med på foreningen Folk og Forsvars seminarer. Årets seminar hadde temaet samfunnssikkerhet og sikkerhetspolitikk i en globalisert verden. Her fikk elevene bruke en hel…
Side 7 av 9