Hospitering

Vil du prøve deg som elev på Otto Treider en skoledag?

Enten du går i 10.-klasse, eller allerede har begynt på videregående og vurderer å bytte skole, er du velkommen til å prøve en skoledag på Otto Treider Private Gymnas. Hvis du går i 10.-klasse, får du permisjon gjennom rådgiver på din skole for å besøke en videregående skole.

Hvert år kommer mange elever på en slik besøksdag hos oss - og vi opplever at de aller fleste av dem velger å begynne her! Er du spesielt interessert i et av våre idrettstilbud (fotball, håndball, innebandy, dans eller basistrening), så velger vi en dag med både trening og vanlig skoleundervisning, slik at du kan få prøvet ut begge deler. Ta kontakt med oss på e-post: info@ottotreider.no. Husk å oppgi evt idrett, hvis det er aktuelt, så finner vi en dag som passer og gjør avtale med deg.