PC-ordning

Du som skal begynne i Vg1 på Otto Treider Private Gymnas må sørge for å skaffe deg en bærbar datamaskin til skolestart. Du kan enten bruke den bærbare datamaskinen (PC eller Mac) du har fra før eller leie en bærbar datamaskin gjennom skolen. Skolen tilbyr en subsidiert leie av en PC-modell som vil dekke dine behov i det daglige skolearbeidet gjennom alle 3 år. Årlig leiebeløp tilsvarer den laveste stipendsatsen for utstyrsstipendet fra Lånekassen. Etter 3 år vil du få tilbud om å overta den bærbare datamaskinen uten ytterligere betaling. Alle elever ved Otto Treider Private Gymnas får gratis lisens for Office 365 så lenge de er elever ved skolen.