Skolebøker

Alle elever i videregående skole omfattes av ordningen med gratis skolebøker. På Otto Treider Private Gymnas samarbeider vi med boklisten.no, som innebærer at elevene låner skolebøkene for ett skoleår om gangen og leverer inn bøkene ved skoleslutt i juni. Låneforholdet er et privatrettslig forhold mellom eleven (foresatte) og boklisten.no.