Skolens historie

Otto Treider Private Gymnas er en tradisjonsrik skole med røtter tilbake til 1882. Da skolens grunnlegger, Otto Treider, som ung mann måtte gjøre seg skikket til å overta en stilling som bokholder i et større firma i Kristiania, følte han savnet av en utdannelse for den som ønsket å jobbe innen handel og kontor. Otto Treider gikk grundig til verks og kontaktet blant annet lignende skoler i England, Sverige og Tyskland før han i 1882 etablerte den første handelsskolen i Norge; Otto Treiders Handelsskole. Skolen startet han i sitt hjem i Kongensgate 10. Skolens merkantile tradisjon videreføres gjennom økonomilinjen, som tilbys på Vg2 og Vg3.