Skolepenger

Skolepenger for skoleåret 2024/2025 er fastsatt til kr 27.000 og betales i 2 terminer á kr 13.500 (høst/vår). Betalt innmeldingsavgift på kr 2.000 kommer til fradrag i skolepengene. Hvis skolepengene ikke betales innen forfall, har skolen adgang til å beregne forsinkelsesrente. Skolepengene må betales selv om en elev avbryter sin skolegang, med mindre det er inngått annen skriftlig avtale. Se for øvrig bestemmelsene om utmelding.

Dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig, tilbyr skolen en ordning hvor alle søsken innvilges 25% søskenmoderasjon i skolepengesatsen.