Velkommen til oss

Velkommen til Otto Treider Private Gymnas. Vi er en godkjent privat videregående skole innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering, og tilbyr til sammen 3 ulike fagpakker/linjer:

- Realfag (Programområde Realfag)
- Økonomi (Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi)
- Samfunnsfag (Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi)

Otto Treider Private Gymnas er en relativt liten skole med kort avstand mellom elever og lærere. Vi tar på alvor at enhver elev er et unikt individ med behov for personlig oppfølging og oppmerksomhet og skolen har en engasjert og erfaren lærerstab som setter eleven i fokus. Alle elever får personlig oppfølging av kontaktlærer, og får gjennom samtaler drøftet sin egen utvikling på skolen og spørsmål som har med skolen å gjøre. Elevene får også anledning til å evaluere skolen og lærerne, og på den måten bidra til skolens utvikling. Vi legger stor vekt på lærernes faglige og undervisningsmessige kompetanse, og de fleste av skolens lærere er lektorer (mastergrad) innen sine fagområder.

Vi legger også til rette for at de elevene som ønsker det, kan kombinere skolegangen med trening innen håndball, fotball, dans, innebandy eller basistrening i skoletiden. Idrettstilbudene leveres gjennom skolens samarbeidspartner Otto Treider Idrett og kan kombineres med alle skolens fagpakker. Otto Treider Private Gymnas holder til i moderne og sentrale lokaler i Nedre Vollgate 8 i Oslo sentrum, mellom Stortinget og Akershus Festning med umiddelbar nærhet til tog (Nationaltheateret/Oslo S), T-bane (Stortinget), buss (Wessels plass), trikk (Øvre Slottsgate/Kontraskjæret) og båt (Aker Brygge).

Trivsel

Otto Treider Private Gymnas er en relativt liten skole med kort avstand mellom elevene og skolens personale. Dette ser vi som viktig for å kunne skape et godt og hyggelig læringsmiljø. Trivsel og gode resultater henger sammen, og Otto Treider Private Gymnas kan vise til svært høy trivsel blant både elever og lærere.

Skolen har en rådgiver som hjelper elever med problemer av sosial eller pedagogisk art og samarbeider også med skolens helsesykepleier om elevoppfølging. Helsesykepleiertjenesten er en lovpålagt tjeneste i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I Oslo sorterer dette under bydelsoverlegene og det er Bydel St Hanshaugen som bemanner helsesykepleierstillingen på Otto Treider Private Gymnas. Skolens helsesykepleier er her hver onsdag og annenhver mandag (ulike uker) mellom kl 0900 - 1500.

Pedagogisk plattform

Hos oss får du tradisjonell lærerstyrt undervisning med klar struktur, god oppfølging og dyktige lærere. Vi tror på en konsekvent og tydelig organisering av læringsarbeidet, stiller krav til våre elever og tar på alvor at enhver elev er et unikt individ med ulike behov som vi gjør vårt ytterste for å møte. På den annen side understreker vi at elevene påtar seg en forpliktelse både overfor seg selv, skolen og sine medelever når de begynner på Otto Treider Private Gymnas. Vi ser det som en forutsetning for læring og personlig utvikling at man har begge disse perspektivene i hodet samtidig.