Slik søker du

  • Fyll ut og send inn elektronisk søknadsskjema. Kopi av vitnemål eller siste terminkarakter må vedlegges. NB! De som søker på grunnlag av terminkarakterer, må ettersende kopi av vitnemål, kompetansebevis eller karakterutskrift så snart dette foreligger.

  • Dersom du får tilbud om plass, vil du bli bedt om å betale innmeldingsavgiften på kr 2.000.

  • Søkere som betaler innmeldingsavgift vil motta bekreftelse på skoleplass.

  • Betalt innmeldingsavgift vil gå til fradrag i skolepengene for elever som har tiltrådt undervisningen.

  • Kvalifiserte søkere som ønsker det vil få tilbud om veiledningssamtale med skolen.