Forbehold

Otto Treider Private Gymnas tar forbehold om igangsetting av fag og fagpakker i det lavt søkertall til programfag og/eller timeplantekniske årsaker kan medføre at enkeltfag og fagpakker ikke kan tilbys.