Fremmøte på skolen

I bekreftelsesbrevet får eleven beskjed om tid og sted for fremmøte. NB! Elever som er forhindret fra å møte til den oppgitte fremmøtetiden, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg rett til å gi plassen til søkere på venteliste.