icon face normal

icon instragram normal

Klagerett

Ved eventuelt avslag på søknad om skoleplass, har søkeren klagerett etter forvaltningsloven. Klage sendes Fylkesmannen via skolen innen 3 uker etter at avslagsbrevet er mottatt.