Utmelding

Søkere som trekker tilbake sin innmelding før 1. august vil få 50% av innmeldingsavgiften refundert. Elever som har tiltrådt undervisningen, er bundet til å betale skolepenger for påbegynt semester. NB! Utmeldingen må være skriftlig.