icon face normal

icon instragram normal

Studietilbud - fagpakker

På Vg2 og Vg3 tilbyr Otto Treider Private Gymnas tre ulike fagpakker innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering; Realfag, Økonomi eller Samfunnsfag. Fagpakkene er satt sammen med utgangspunkt i det elevene tradisjonelt har etterspurt og de fagområder skolen har spesiell kompetanse på. De aller fleste høyere studier i Norge har ingen spesielle fagkrav. Enkelte høyere studier, som f.eks medisin og siviløkonom, har krav til spesielle fag og flere av fagpakkene skolen tilbyr ivaretar dette.