icon face normal

icon instragram normal

Økonomi (Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi)

Denne linjen viderefører Otto Treider Private Gymnas sin merkantile tradisjon og gir fordypningsmuligheter i næringslivsøkonomi, markedsføring og samfunnsøkonomi. Kombinert med matematikk gir linjen et godt grunnlag for senere studier innenfor økonomi og administrasjon.

Vg1   Vg2   Vg3  
Norsk 4 Norsk 4 Norsk  6
    Historie 2 Historie 4
Fremmedspråk II/I+II* 4 Fremmedspråk II/I+II* 4 Fremmedspråk I+II* 5*
Kroppsøving 2 Kroppsøving 2 Kroppsøving 2
Naturfag 5     Religion 3
Matematikk (T/P**) 5 Matematikk (R1/S1/2P**) 5/3** Matematikk (R2/S2) 5
Engelsk 5 Markedsføring 1 5 Markedsføring 2 5
Geografi 2 Samfunnsøkonomi 1 5 Samfunnsøkonomi 2 5
Samfunnsfag 3 Økonomistyring 5 Økonomi og ledelse 5
Sum 30       Sum 32/30 Sum 30
 

*De som ikke har 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen, må ha fremmedspråk I+II også på Vg3. **De som velger 2P på Vg2 har ikke matematikk på Vg3.