Samfunnsfag (Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi)

Denne fagpakken gir deg mulighet til å fordype deg i engelsk språk, samt aktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på forskjellige områder. Fokus er rettet mot samspillet mellom individ og samfunn, og viktige mål er å bidra til å utvikle toleranse, kritisk sans, reflekterte holdninger, evnen til å treffe bevisste valg og stimulere til aktiv innsats i samfunnet.

Vg1

 

Vg2

 

Vg3

 

Norsk

4

Norsk

4

Norsk 

6

 

 

Historie

2

Historie

4

Fremmedspråk II/I+II

4

Fremmedspråk II/I+II

4

Fremmedspråk I+II*

5

Kroppsøving

2

Kroppsøving

2

Kroppsøving

2

Naturfag

5

 

 

Religion

3

Matematikk (T/P**)

5

Matematikk (S1/2P**)

5/3**

Matematikk (S2)

5

Engelsk

5

Psykologi 1 / Rettslære 1***

5/5

Psykologi 2 / Rettslære 2

5/5

Geografi

2

Sosiologi og

sosialantropologi

5

Politikk og

menneskerettigheter

5

Samfunnsfag

3

Engelsk 1

5

Engelsk 2

5

Sum

30

Sum

32/30

Sum

30

*De som ikke har 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen, må ha fremmedspråk I+II også på Vg3
**De som velger 2P på Vg2 har ikke matematikk på Vg3
***Du må velge mellom Psykologi og Rettslære som gjennomgående programfag på Vg2 og Vg3

Samfunnsfag (Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi) - (Feature Image)